fbpx

Fairpris.dk

Privatlivspolitik

Fairpris – Privatlivspolitik for hjemmesidebesøgende og kunder

FairPris ApS tager behandling af personoplysninger om dig alvorligt. Vi er forpligtet til at beskytte de personoplysninger, vi behandler om dig, og til at informere dig herom ifølge databeskyttelsesforordningen (“GDPR“). Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der informerer om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside. 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger om dig er:

Fairpris ApS
CVR: 43658328
Købermagegade 3, 1.
1150 København K

Tel.: +45 24 460 460
Mail: hej@fairpris.dk 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på hej@fairpris.dk eller telefonnummer 24 46 04 60.

Hvilke personoplysninger behandler FairPris?

Vi behandler personoplysninger om hjemmesidebesøgende og besøgende på sociale medier, som FairPris er på.

Når du bruger vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om din IP-adresse og land, type styresystem, pc-/mobilenhed (ID og type, fx tablet), browsertype, browser-ID og sprogindstilling, adfærd på hjemmesiden og tekniske identifikatorer, som kan koble dig til fx Google og henvisningssider.

Når du udfylder vores tilbudsformular på vores hjemmeside behandler vi oplysninger om dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, oplysninger om brug af andre el apparater (elbil, varmepumpe osv.), hidtidige elforbrug og type bygning (villa, parcelhus osv.).

Når du benytter vores shop behandler vi faktureringsoplysninger, det vil sige navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Vores databehandler https://stripe.com/en-dk behandler betalingsoplysningerne.

Når du udfylder vores kontaktformular, behandler vi oplysninger om dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelle andre oplysninger, som du giver os i meddelelsesfeltet.

På vores hjemmeside linker vi desuden til andre hjemmesider. 

Når du besøger FairPris’ sociale medie profiler, behandler vi oplysninger om din IP-adresse samt de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger hos Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube, dine reaktioner og kommentarer til vores opslag og din deling af vores opslag. Vi opfordrer dig til aldrig at dele følsomme eller fortrolige personoplysninger om dig eller andre i opslag på vores såkaldte fansider, ved kommentering af vores opslag eller i øvrigt. Kommentarer med følsomt og fortroligt indhold vil blive fjernet af FairPris.

Vi behandler derfor som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger.

Hvor indsamler FairPris personoplysningerne fra?

Vi indsamler oplysninger fra dig og din interaktion med vores hjemmesider samt fra offentligt tilgængelige kilder, som du har gjort tilgængelig på fx dine sociale medie-profiler på LinkedIn, Instagram og Facebook.

Hvad er formålet og behandlingsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, for at forbedre brugeroplevelsen og huske dine præferencer på vores hjemmeside. Derudover behandler vi personoplysninger med henblik på at spore dit besøg på vores hjemmeside for at måle hjemmesidetrafik.

Hvis du har givet samtykke til sporing/cookies i forhold til dine præferencer, anvender vi oplysningerne til at huske dine præferencer på hjemmesiden.

Hvis du har givet samtykke til sporing/cookies i forhold til statistik, behandler vi oplysningerne til at måle brug af nyhedsbreve og trafikken på FairPris’ hjemmeside samt forbedre vores tjenester.

Du kan danne dig et overblik over cookies, som vi anvender på FairPris’ hjemmeside https://fairpris.dk/cookiepolitik/.

Vi behandler personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at tilbyde en interessant og funktionel hjemmeside og modtage nyhedsbreve, som du selv har tilmeldt dig (artikel 6, stk. 1, litra f). Når du udfylder vores tilbudsformular behandler vi også personoplysningerne baseret på vores legitime interesse i at kunne give dig et tilbud på opsætning af solscelleanlæg, som er så præcist som muligt og kan gives så hurtigt som muligt.

Hvis du har givet samtykke til cookies vedr. præferencer og statistik på hjemmesiden, baserer vi vores behandling på § 3 i cookiebekendtgørelsen og artikel 6, stk. 1, litra a og f, i GDPR.

Modtagere af personoplysningerne

Vi behandler og modtager de personoplysninger, som du giver os.

Vi overlader personoplysninger til vores leverandører, som er databehandlere, som leverer fx IT-systemer, marketingsystemer, backup og support til FairPris. Du kan afvise eller slette eksisterende cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. 

Hvor længe opbevarer FAIRPRIS personoplysningerne?

Personoplysninger indsamlet ved hjælp af cookies opbevares i en periode på op til to år. Du kan se en oversigt over opbevaringsperioder for individuelle cookies her https://fairpris.dk/cookiepolitik/.

For øvrige personoplysninger opbevares de ikke i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles. De kriterier, der lægges vægt på, er fx om vi har en retlig forpligtelse til at opbevare personoplysningerne. Hvis du har benyttet dig af vores shop (fx ved at have købt et solcelleanlægsbatteri), vil vi opbevare personoplysningerne i form af regnskabsmateriale så længe som bogføringsloven stiller krav herom.

Hvis vi ikke har en retlig forpligtelse, vil det indgå som en del af vores kriterie, hvor længe en potentiel kunde normalt vil kunne have interesse i, at vi opbevarer personoplysningerne. For eksempel hvis en potentiel kunde udfylder tilbudsformularen, vil vi opbevare oplysningerne med henblik på at kunne svare på eventuelt opfølgende spørgsmål.

Overførsel til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til lande uden for EU/EØS, ligesom nogle af vores databehandlere overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS (såkaldte tredjelande). For overførsler til USA overføres der som udgangspunkt alene personoplysninger i henhold til den tilstrækkelighedsafgørelse, som er truffet af EU-Kommissionen, og alene til organisationer, som er certificeret under EU-U.S. Data Privacy Framework.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til at trække samtykke tilbage

Når vi behandler personoplysninger om dig baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil FairPris ophøre med at behandle de personoplysninger om dig, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen, indtil du trækker samtykket tilbage.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget, ligesom du, under hensyntagen til formålene med behandlingen, har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig tidligere end tidspunktet for vores almindelige sletning.

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til dataportabilitet

Hvis vores behandling af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder. 

Hvis du ønsker at bruge denne ret til dataportabilitet, kan du henvende dig til os via kontaktoplysningerne ovenfor og bede om fremsendelse af de registrerede personoplysninger fra os i et almindeligt anvendt format.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig, når vi behandler oplysninger med hjemmel i GDPR artikel 6, stk. 1, litra e, eller litra f.

Hvis du udøver dine rettigheder som beskrevet ovenfor, behandler vi tillige personoplysninger i forbindelse med modtagelse og besvarelse af henvendelser. Hvis der er tvivl om din identitet, har vi ret til at anmode om flere nødvendige oplysninger for at kunne bekræfte din identitet. Vi behandler og registrerer da disse yderligere oplysninger om dig til dette formål.

Klage til Datatilsynet

Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Vi leverer i hele Danmark
(telefonen er pt. lukket)