fbpx

Fairpris.dk

Gebyrer

Denne side rummer information om elnetselskabernes standardgebyrer.

Green Power Denmark anmelder årligt standardgebyrer for netselskabers ydelser, som skal betales af den kunde, der rekvirerer ydelsen.

Generelle gebyrer Beløb uden moms Beløb med moms
Aflæsningsbesøg 500,00 kr 625,00 kr
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870,00 kr 1.087,50 kr
Fjernbetjent afbrydelse 140,00 kr 175,00 kr
Fjernbetjent genåbent 140,00 kr 175,00 kr
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 330,00 kr 412,50 kr
Fogedforretning, udkørende Efter regning Efter regning
Forgæves kørsel 720,00 kr 900,00 kr
Gebyr ved Betaling 7,60 kr 9,50 kr
Genåbning 650,00 kr 812,50 kr
Genåbning udenfor normal arbejdstid 1.270,00 kr 1.587,50 kr
Genopsætning af nedtaget måler 960,00 kr 1.200,00 kr
Kontrolbesøg 830,00 kr 1.037,50 kr
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490,00 kr 1.862,50 kr
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00 kr 1.562,50 kr
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210,00 kr 2.762,50 kr
Målerundersøgelse på stedet 1.070,00 kr 1.337,50 kr
Månedlig betaling 15,20 kr 19,00 kr
Nedtagning af måler 960,00 kr 1.200,00 kr
Opstart af fogedforretning 680,00 kr 850,00 kr
Rykker for manglende selvaflæsning 90,00 kr 112,50 kr
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010,00 kr 1.262,50 kr
Skønnet aflæsning 120,00 kr 150,00 kr
Privat Beløb Momspligtig
Rykker 1 100,00 kr. Nej
Rykker 2 100,00 kr Nej
Oprettelse af afdragsordning 400,00 kr Nej
Åbning af strømmen 1.500,00 kr Ja
Erhverv Beløb Momspligtig
FI kort opkrævning 29,00 kr Ja
Rykker 1 100,00 kr Nej
Kompensationsgebyr 310,00 kr Nej
Åbning af strømmen 1.200,00 kr Ja

Vidste du, at du kan sælge strøm?

Vi leverer i hele Danmark
(telefonen er pt. lukket)